IDEALNE BIURO Blog o wnętrzach do pracy. Dzięki eksperckiej wiedzy o oddziaływaniu przestrzeni na człowieka, wiemy jak stworzyć nowoczesne i przyjazne biuro, w którym pracownicy będą realizować swój prawdziwy potencjał i podnosić swoją efektywność.

ROZPORZĄDZENIE 2023
29 grudnia, 2023
5 miesięcy temu
216 wyświetleń

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Nowe regulacje dotyczące bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie bhp

Z dniem 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Treść rozporządzenia dostosowano do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania, tj. w ciągu ostatnich 25 lat – m.in. z definicji „stanowiska pracy” usunięto określenia „stacja dyskietek” czy „trackball”.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w rozporządzeniu

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów przez pojęcie: stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika;
  • krzesłem i stołem;
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

W ww. rozporządzeniu uchylono także pkt 3 w § 2, zawierający definicję systemu komputerowego.

Jednocześnie doprecyzowano przepis § 3 pkt 4 rozporządzenia poprzez wskazanie, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Istotną zmianę wprowadzono również w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia poprzez uzupełnienie tego przepisu o obowiązek zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, lecz również szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

Czas na dostosowanie stanowisk pracy

Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w tym rozporządzeniu.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 2367)

Umów się na przegląd stanu mebli !

Sprawdź, czy masz dostosowane stanowiska pracy do aktualnych przepisów ?

Napisz:

biuro@helikon.pl

Co o tym myślisz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

STWÓRZ Z NAMI SWOJE IDEALNE BIUROUmów się z naszym doradcą lub/i projektantem

Umów się na wstępną analizę.
Już podczas pierwszej rozmowy dowiesz się, jak możemy Cię
wesprzeć w zaprojektowaniu, w zmianie lub reorganizacji biura.

Zadzwoń teraz

Na numer
+48 662 268 214

Napisz do nas mail

Na adres biuro@helikon.pl
skontaktujemy się z Tobą

Umów się na konsultację ze specjalistą

Wybierz dogodny
dla Ciebie termin