IDEALNE BIURO Blog o wnętrzach do pracy. Dzięki eksperckiej wiedzy o oddziaływaniu przestrzeni na człowieka, wiemy jak stworzyć nowoczesne i przyjazne biuro, w którym pracownicy będą realizować swój prawdziwy potencjał i podnosić swoją efektywność.

Zatrudniaj i zatrzymuj najlepszych
12 września, 2018
6 lat temu
560 wyświetleń

Człowiek jest najważniejszy. Działalność każdej firmy jest możliwa jedynie dzięki zaangażowaniu człowieka. Każdy produkt, idea, usługa, pozycja firmy na rynku jest więc wynikiem predyspozycji, wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji pracowników firmy. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z kluczowych elementów w rozwoju organizacji firmy. Ma również ogromny wpływ na jej wynik ekonomiczny.

Badania Instytutu Gallupa prowadzone wśród pracowników pokazują, że brak odpowiedniego zarządzania i kierowania zespołem powoduje niskie zaangażowanie pracowników i wynosi jedynie ok 9%. Przy 11 pracownikach zaledwie jeden włoży maksymalny wysiłek w wykonywaną pracę. Kiedy jednak pozyskamy do współpracy liderów/talenty w danej branży możliwe jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 73%. Oznacza to pełne zaangażowanie w pracę 8 z 11 pracowników. Rozpoznanie więc najmocniejszych cech pracowników, stworzenie dla nich atrakcyjnego miejsca pracy zwiększa 8-krotnie szansę na zbudowanie w pełni zaangażowanego zespołu.

W badaniu firmy Deloitte wśród ponad 1300 respondentów jednym z kluczowych elementów jest niedobór utalentowanych pracowników oraz sprawnych i skutecznych liderów – a są to kluczowe czynniki sukcesu w organizacji opartej na wiedzy. Dostrzegamy również potrzebę coraz większej elastyczności – zarówno wśród pracodawców, jak i pracujących.

Ponadto rynek pracy ulega nieustannej zmianie. Do głosu dochodzi pokolenie młodych ludzi urodzonych w latach 80 i 90 zwanych millenialsami. W ciągu najbliższych 10 lat będą stanowić ponad połowę rynku pracy. Mają oni zupełnie inne oczekiwania odnośnie miejsca pracy. Poza płacą, dużą wagę przywiązują do wystroju biura, możliwości szybkiej regeneracji oraz możliwości wymiany myśli i poglądów.

Biuro przyszłości to rozwiązania sprzyjające elastycznej pracy, wszechstronność, konieczność pogodzenia interesów pracodawcy oraz pracowników szukających równowagi w życiu osobistym oraz zawodowym.

Coraz więcej firm reagując na te trendy, decyduje się na rearanżację swoich biur. Wiąże się to również z koniecznością dostosowania charakteru pracy do wizji poszczególnych firm.

Działy HR coraz częściej uczestniczą w procesie organizacji przestrzeni biurowej, stając się wsparciem dla zarządzających zmianami organizacji pracy. Przepływ informacji pomiędzy zarządem oraz pracownikami na temat zmian organizacyjnych oraz usprawnienie procesów zachodzących w firmie poprzez stworzenie miejsc pracy dedykowanych konkretnym aktywnościom nie tylko sprzyja poprawie efektywności. Daje pracownikowi dodatkową motywację dzięki wyeliminowaniu elementów przeszkadzających w wykonywaniu powierzonych zadań. Dodatkowo przeprowadzka/rearanżacja biura niesie ze sobą możliwość zmian w kulturze organizacji, wprowadzenia kodeksu zachowań w przestrzeni wspólnej.

Odpowiednio urządzone biuro staje się wizytówką firmy, co odgrywa znaczącą rolę w procesach rekrutacyjnych. Pozwala pracownikowi utożsamiać się z firmą. Przestrzenie sprzyjające regeneracji stanowią również idealne miejsce do integracji. Budowanie zespołu przy pomocy wspólnie spędzanego czasu sprzyja wymianie myśli, poprawie komunikacji czy też kreatywności.

Najlepsze pomysły nie rodzą się przy biurku, a przy kawie.

Wystrój i organizacja biura stanowi więc w dzisiejszych czasach dodatkowy element motywujący pracowników. Szczególnie widoczne jest to w branży IT, gdzie przy zrównanych zarobkach staje się dodatkowym benefitem. Jako wzór stawiane jest biuro potentata w branży – firmy Google. Wystrój biura sprzyja kreatywnej pracy, komunikacji, wymianie myśli. W aranżacji wnętrza uwzględniono potrzeby najmłodszego pokolenia pracowników, stąd przestrzeń biurową wypełniają miejsca służące wypoczynkowi i wspólnej aktywności fizycznej. Stworzenie takich miejsc sprzyja nie tylko regeneracji, ale także dbałości o swoje zdrowie i integracji. Stworzenie takich miejsc sprzyja więc wzmocnieniu zespołu.

Wzrost zatrudnienia stawia przed pracodawcami spore wyzwania. To nie tylko konieczność przygotowania nowych miejsc pracy, ale także okazja do wzmocnienia poszczególnych procesów i stworzenie biura atrakcyjnego dla pracowników, pozwalającego pozyskać do współpracy talenty z branży i zatrzymywanie najbardziej wartościowych pracowników. W 2004 roku respondenci jako najważniejsze wskazywali zakres przyszłych obowiązków i oferowane wynagrodzenie (odpowiednio 68% i 64%). Na trzecim miejscu znalazła się atmosfera w pracy (53%). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda obecnie. W badaniu przeprowadzonym w 2014 to atmosfera w pracy jest najważniejsza dla kandydatów. Aż 94,3% ankietowanych wskazało ten czynnik. Na drugim miejscu uplasowały się elastyczne godziny pracy (85,9%), a zaraz za nimi szanse rozwoju zawodowego (84,5%) oraz możliwość dalszej nauki i wymiany wiedzy (83,7%). Badanie to pokazuje, jak bardzo przez ostatnią dekadę zmieniły się priorytety i potrzeby kandydatów. Możliwość rozwoju, dobra atmosfera, aranżacja biura są cenione o wiele bardziej, niż wynagrodzenie czy zakres obowiązków.

Co o tym myślisz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

STWÓRZ Z NAMI SWOJE IDEALNE BIUROUmów się z naszym doradcą lub/i projektantem

Umów się na wstępną analizę.
Już podczas pierwszej rozmowy dowiesz się, jak możemy Cię
wesprzeć w zaprojektowaniu, w zmianie lub reorganizacji biura.

Zadzwoń teraz

Na numer
+48 662 268 214

Napisz do nas mail

Na adres biuro@helikon.pl
skontaktujemy się z Tobą

Umów się na konsultację ze specjalistą

Wybierz dogodny
dla Ciebie termin